26.4.2017

Představujeme nadčasové řešení výživy rostlin

           Třetí sezóna  v ČR

           Květen 2017

_______________________________________________________________________________

řešení chladového stresu u ovocných stromů

FERTIGOFOL ULTRA   3l/ha

________________________________________________________________________________

   … výživa řepky    doplnění síry   

THIOMAX Mn   2-3l/ha

                                                                                    1000g/l SO3, 41g/l


… jarní pšenice, ječmen                 

CEREFOL FLOW  2l/ha    

65g/l, MgO 60g/l, SO3 70g/l, Cu 20g/l, Mn 30g/

formulace živin určená pro aplikace do obilovin

________________________________________________________________________________

… ozimá pšenice                      

doplnění živin na základě listových analýz

FIXA Mn, FIXA Zn ……

chladový stres, nevyrovnané porosty  

  FERTIGOFOL ULTRA  NPK + Mikro + AA  2 – 3l/ha


… cukrová řepa                        

   !!!  BORONIA Mo6    1l/ha  !!!

              60g/l N, 120g/l B, 6g/l Mo + 1,2g/l Mn

Bor – monoetanolamin

________________________________________________________________________________

 

 

Kontaktní osoba: Ing. Regina Čornejová